VII Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2018 roku”