Bezpieczeństwo rekombinowanych koncentratów czynnika VIII i IX krzepnięcia

Bezpieczeństwo rekombinowanych koncentratów czynnika VIII i IX krzepnięcia
Joanna Zdziarska
Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie