Czy można leczyć żylną chorobę zakrzepowo-zatorową u pacjenta z chorobą nowotworową stosując bezpośrednio działające doustne antykoagulanty (DOAC)?

Czy można leczyć żylną chorobę zakrzepowo-zatorową u pacjenta z chorobą nowotworową stosując bezpośrednio działające doustne antykoagulanty (DOAC)?
Krystyna Zawilska
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu