Diagnostyka nosicielstwa hemofilii

Diagnostyka nosicielstwa hemofilii
Magdalena Górska-Kosicka
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych