Diagnostyka laboratoryjna hemostazy

Witamy w dziale DIAGNOSTYKA laboratoryjna hemostazy Portalu Skazy Krwotoczne.Zakrzepica

autor

Redaktorem Działu jest dr n. med. Edyta Odnoczko.

Doktor nauk medycznych, asystent diagnostyki laboratoryjnej, biolog.

Od 2002 r. związana z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie do chwili obecnej zajmuje się badaniem układu krzepnięcia krwi w Zakładzie Hemostazy i Chorób Metabolicznych. W 2013 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską (promotor prof. Jerzy Windyga), której tematem było podłoże genetyczne wrodzonego niedoboru endogennych inhibitorów krzepnięcia. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie analityki medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2010) oraz studiów magisterskich Wydziału Biologii na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2005). Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń hemostazy z uwzględnieniem ich podłoża molekularnego. Doświadczenie w diagnostyce genetycznej wrodzonych skaz krwotocznych oraz wrodzonej trombofilii zdobywała w grupie prof. Johannesa Oldenburga w Instytucie Hematologii Eksperymentalnej w Bonn (2006). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Od wielu lat zaangażowana w projekty naukowe Instytutu zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Wykładowca na sympozjach naukowych, warsztatach, kursach specjalizacyjnych oraz innych szkoleniach z zakresu hemostazy dla lekarzy różnych specjalności, diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek. Mama siedmioletniego Huberta.

rozwiń więcej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Hemostazy stworzony został z myślą o osobach zainteresowanych aspektami laboratoryjnymi w rozpoznawaniu zaburzeń układu krzepnięcia krwi. Pozostajemy bowiem w przekonaniu, że dobra współpraca środowisk: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, lekarzy różnych specjalności oraz zespołu pielęgniarskiego gwarantuje „sukces” rozumiany jako umiejętne posługiwanie się i interpretacja wyników testów laboratoryjnych hemostazy.

W poszczególnych zakładkach Działu prezentowane są aktualne informacje o charakterze edukacyjnym i naukowym. Wśród nich cyklicznie publikowane będą artykuły naukowe, algorytmy postepowania diagnostycznego, standardy i zalecenia, sprawozdania z konferencji oraz omówienia najciekawszych przypadków klinicznych. Wraz z Autorami treści zamieszczanych w niniejszym Dziale wyrażamy także nadzieję, iż będzie to miejsce owocnej wymiany doświadczeń między polskimi laboratoriami z uwzględnieniem praktycznych niuansów badania układu hemostazy.

Z wyrazami szacunku,
Redaktor działu Diagnostyka Laboratoryjna Hemostazy
Portalu Hematologicznego

dr n.med. Edyta Odnoczko

algorytm