Członkowie grupy

Przewodnicząca grupy:

Prof. dr hab. med.  Krystyna Zawilska

Centrum Diagnostyczno- Lecznicze INTERLAB, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 161, 61-505 Poznań

k.zawilska@interia.pl

prof. Krystyna Zawilska

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (1960). Specjalista chorób wewnętrznych (I st.- 1965, II st.- 1968), hematologii (1998) i angiologii (2006). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1967 roku, stopień doktora habilitowanego w 1977 roku a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych w 1996 r.

Zainteresowania zawodowe dotyczą głównie zaburzeń krzepnięcia krwi, szczególnie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i skaz krwotocznych. Swe umiejętności medyczne doskonaliła pracując w renomowanych ośrodkach zagranicznych w Institute de Recherches sur les Maladies du Sang w Paryżu (1971-1973), w King’s College University of London (1980-1981) oraz w Unité 150 de l’Institut National de la Sante et de la Recherche Médicale w Paryżu (1982-1983).

Działalność naukowa Pani Profesor obejmuje ponad 280 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorką lub współautorką 37 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Była opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych, promotorem 9 przewodów doktorskich i 19 prac magisterskich.

Prof. Krystyna Zawilska od 1960 r pracowała w Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1987 r utworzyła Pracownię Hemostazy w Klinice, a od 1996 r kierowała jej pracą. Pełniła przez wiele lat funkcję ordynatora oddziału hematologii i chorób wewnętrznych. W tym czasie specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskało 25 lekarzy a z zakresu hematologii 5 lekarzy. Obecnie pracuje w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym INTERLAB w Poznaniu.

Była konsultantem z dziedziny hematologii w województwie wielkopolskim (2001-2006) i lubuskim (2002-2014).

Uczestniczyła aktywnie w pracach Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, od 2000 r wchodziła w skład Zarządu tego Towarzystwa, a w latach 2004-2006 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. W Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów należała do Zarządu Głównego (2003-2011), a za aktywność organizacyjną i naukową otrzymała Medal PTHiT (2009) oraz tytuł członka honorowego PTHiT (2013). Od 2007 r przewodniczy Grupie ds. Hemostazy Zarządu Głównego PTHiT. Profesor Krystyna Zawilska działa aktywnie w Towarzystwie Internistów Polskich, w 2006 r została  uhonorowana Medalem Stulecia TIP.  Jest członkinią International Society on Thrombosis and Haemostasis i American Society of Hematology.

 

Członkowie grupy:

Prof. dr hab. med. Jerzy Windyga

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Maria Podolak – Dawidziak

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Wybrzeże Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

Prof. dr hab. med. Anetta Undas

Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków

 

Lek.med. Joanna Zdziarska

Oddział Kliniczny Hematologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

 

Dr n. med. Andrzej Mital

Klinika Hematologii i Transplantologii Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski

Katedra Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

 

Prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

Zakład Transfuzjologii Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Anna Klukowska

Dziecięcy Szpital Kliniczny, Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

 

Dr hab. med. Jacek Treliński

Katedra Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

 

Prof. dr hab. med. Jarosław Peregut-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252, Szczecin

 

Prof. dr hab. med. Jacek Musiał

II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Skawińska 8,31-066 Kraków

 

Prof. dr hab. med. Tomasz Urasiński

Klinika Pediatrii, Hematologii i i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi