Działania grupy

Cele i zadania Grupy ds. Hemostazy:

 1. działania na rzecz wprowadzenia w programie kształcenia lekarzy umiejętności „koagulologia”
 2. działania na rzecz utworzenia Ośrodków Kompleksowej Opieki nad Chorymi na Hemofilię i Poradni Leczenia Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy
 3. działania na rzecz poprawy wyceny i finansowania świadczeń związanych z leczeniem chorych na skazy krwotoczne i zakrzepicę (grup S05- S07)
 4. działania na rzecz poprawy standardów leczenia skaz krwotocznych, w tym:
  1. poprawy dostępu do nowoczesnych terapii pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
  2. zwiększenia zaopatrzenia w koncentraty czynników krzepnięcia
  3. wprowadzenia nowoczesnych metod leczenia hemofilii wrodzonej i nabytej (koncentraty czynników o przedłużonym działaniu, r wieprzowy czynnik VIII)
  4. poprawy opieki nad chorymi na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w nagłych zagrożeniach zdrowotnych
  5. stworzenia nowoczesnych rejestrów skaz krwotocznych i zakrzepicy
 5. opracowanie polskich zaleceń postępowania w skazach krwotocznych
 6. organizacja szkoleń i konferencji z zakresu koagulologii
 7. inicjowanie i koordynowanie wieloośrodkowych badań klinicznych dotyczących epidemiologii, diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepicy
 8. opracowanie i prowadzenie tematycznego portalu internetowego dotyczącego skaz krwotocznych i zakrzepicy (www.chorobykrwi.pl)

Opracowanie wytycznych diagnostyki i leczenia zaburzeń hemostazy.

 1. Windyga J., Chojnowski K, Klukowska A, Łętowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Zdziarska J, Zawilska. K.
  Polskie zalecenia postępowania we wrodzonych skazach krwotocznych na tle niedoboru czynników krzepnięcia. Część I. Zasady postępowania w hemofilii Ai B powikłanej inhibitorem.
  Acta Haematol. Pol. 2008; 39: 537-564.
 2. Windyga J., Chojnowski K, Klukowska A, Łętowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Zdziarska J, Zawilska. K.
  Polskie zalecenia postępowania we wrodzonych skazach krwotocznych na tle niedoboru czynników krzepnięcia. Część II. Zasady postępowania w hemofilii Ai B powikłanej inhibitorem.
  Acta Haematol. Pol. 2008; 39:565-579.
 3. Zdziarska J, Chojnowski K, Klukowska A, Łętowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Windyga J, Zawilska K.
  Postępowanie w chorobie von Willebranda. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 2008.
  Med. Pakt. 2008; wyd. specj. nr 12: 1-24.
 4. K. Chojnowski, A. Klukowska, M. Łętowska, J. Musiał, A. Mital, M. Podolak-Dawidziak, J. Windyga, J. Zdziarska, K. Zawilska.
  Postępowanie we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwi.
  Acta Haematol. Pol. 2009; 40: 731-752.
 5. Zawilska K, Podolak-Dawidziak M, Chojnowski K, Windyga J, Łętowska M, Mital A, Klukowska A.
  Polskie zalecenia postępowania w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej, opracowane prze Grupę ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Transfuzjologów i Hematologów.
  PAMW 2010; 120. Suppl
 6. Windyga Jerzy, Chojnowski Krzysztof, Klukowska Anna, Łętowska Magdalena, Mital Andrzej, Musiał Jacek, Podolak-Dawidziak Maria, Undas Anetta, Zdziarska Joanna, Zawilska Krystyna w imieniu Grupy Roboczej ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  Polskie zalecenia postępowania w nabytej hemofilii A.
  Med. Prakt. 2011;10:44-51.
 7. Zawilska Krystyna, Chojnowski Krzysztof, Klukowska Anna, Łętowska Magdalena, Mital Andrzej, Musiał Jacek, Podolak-Dawidziak Maria, Undas Anetta, Windyga Jerzy , Zdziarska Joanna w imieniu Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
  Polskie zalecenia postępowania w rzadkich niedoborach osoczowych czynników krzepnięcia.
  Hematologia 2011; 2: 303-310.
 8. Zawilska K, Windyga J, Łętowska M.
  Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych.
  J. Transf. Med. 2015; 8 (2): 78-79.
 9. Windyga J., Chojnowski K, Klukowska A, Łętowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Zdziarska J, Zawilska K.
  Część I. Wytyczne postepowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (wydanie zaktualizowane).
  Acta Haematol. Pol. 2016; 47: 86-114.
 10. Zawilska K, Windyga J, Łętowska M, Zawilski J, Ładny JR.
  Pomoc doraźna w nagłych zagrożeniach zdrowotnych wynikających z zaburzeń krzepnięcia krwi u chorych na hemofilię.
  Na Ratunek 2017; 1, 27 – 35.

Pozostałe publikacje:

 1. Zawilska K, Podolak-Dawidziak M, Chojnowski K, Windyga J, Zdziarska J.
  Analiza występowania i leczenia immunologicznej plamicy małopłytkowej w Polsce – ankieta PLATE.
  Acta Haemat. Pol. 2009;40, nr 2 supl., s. 60.
 2. Zdziarska J, Chojnowski K, Klukowska A, Łętowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Windyga J, Zawilska K.
  Therapeutic properties and safety of recombinant factor VIII and factor IX.
  Pol Arch Med Wewn. 2009; 119 (6): 403-409.
 3. Zawilska K, Zdziarska J, Chojnowski K, Klukowska A, Letowska M, Mital A, Podolak-Dawidziak M, Windyga J, Ovesna P, Brabec IP.
  HemoRec database – registry of inherited bleeding disorders in Poland.
  Haemophilia 2010 : Vol. 15 suppl. 4, s. 49.
 4. Zdziarska J, Chojnowski K, Klukowska A, Lętowska M, Mital A, Musiał J, Podolak-Dawidziak M, Windyga J, Ovesna P, Brabec P, Zawilska K.
  Registry of inherited bleeding disorders in Poland – current status and potential role of the HemoRec database.
  Haemophilia. 2011 Jan;17(1): . e189-e195.
 5. Klukowska A, Zawilska K, w imieniu Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
  Koncentraty czynników krzepnięcia o przedłużonym działaniu w leczeniu hemofilii.
  Acta Haematol Pol. 2015; 46: 299-303.
 6. Windyga J, Zdziarska J, Chojnowski K, Letowska M, Zawilska K.
  Acquired haemophilia a in Poland – a report from AHA-POL registry.
  J. Thromb. Haemost.2015; 13, suppl. 2, s. 758.
 7. Zawilska K, Urbanek T.
  The 2016 World Thrombosis Day in Poland. Letter to the Editor.
  Pol Arch Med Wewn 2016;126 (12); 1021 – 1023.

Grupa uzyskała tytuł Partnera International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) w ogólnoświatowym programie organizacji World Thrombosis Day. Podczas Kongresu ISTH w Toronto, 20 -25 czerwca 2015 r. Grupa miała swoje stanowisko w World Thrombosis Day Global Village (www.isth2015.org).
W ramach nawiązanego partnerstwa Grupa aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Zakrzepicy który obchodzony jest co roku 13 października.
W ramach obchodów tego dnia Grupa zorganizowała:

 1. I konferencję edukacyjną dla lekarzy pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa- niedoceniany problem“ w dniu 13.10.2014 r. W Warszawie
 2. II konferencję edukacyjną dla lekarzy pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa- niedoceniany problem“ w dniu 13.10.2015 r. W Warszawie
 3. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Flebologicznym III konferencję edukacyjną dla lekarzy pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa- niedoceniany problem“ w dniu 13.10.2016 r. W Warszawie

Warsztaty edukacyjne: „Zaburzenia hemostazy–wyzwanie interdyscyplinarne“.

W okresie 1.09.2013-31.12.2015 Grupa zorganizowała 13 spotkań warsztatowych w całej Polsce. Przeszkolono w sumie 1461 osób w :

 1. Olsztynie,
 2. Białymstoku
 3. Lublinie
 4. Warszawie
 5. Szczecinie
 6. Poznaniu
 7. Krakowie
 8. Zielonej Górze
 9. Rzeszowie
 10. Bielsku-Białej
 11. Ciechocinku
 12. Kielcach
 13. Koszalinie

W szkoleniach brali udział głównie hematolodzy, interniści, ginekolodzy, chirurdzy, anestezjolodzy, pediatrzy, diagności oraz lekarze innych specjalności.

Celem warsztatów było przedstawienie najnowszych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń hemostazy jak również przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących leczenia chorych w oparciu o prezentowane przypadki kliniczne. Uczestnicy spotkań mieli możliwość na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę dzięki systemowi do głosowania dostępnemu w trakcie spotkań.
Do współorganizacji powyższych warsztatów zapraszaliśmy w każdym przypadku regionalne centra krwiodawstwa. Dawało to możliwość nawiązania bliższej współpracy z oddziałem RCKIK i lekarzami w danym regionie.
Uczestnicy spotkań otrzymywali certifikaty z punktami edukacyjnymi.

 

W ramach grantu Baxter Healthcare Corporation (USA) Grupa prowadzi wieloośrodkowe badanie kliniczne:
“Use of thrombin generation assay and thromboelastometry in the assessment of the efficacy of treatment with activated prothrombin complex concentrate (APCC) or recombinant Factor Vlla (rFVlla) concentrate in patients with acquired haemophilia and in patients with haemophilia A with inhibitor”
ClinicalTrials.Gov- H12-000784 http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01856751?term=tga&rank=1