IV Konferencja „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – niedoceniany problem”

Szanowni Państwo,

Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów – partner Międzynarodowego Towarzystwa Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy (International Society of Thrombosis and Haemostasis – ISTH) serdecznie zaprasza na IV Konferencję „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – niedoceniany problem”, która odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. w Warszawie.
ISTH ogłosiło dzień 13 października każdego roku Światowym Dniem Zakrzepicy. Jest to dzień urodzin Rudolfa Virchowa, który w XIX wieku wprowadził pojęcia „zakrzepica”, „zatorowość” i sławną „triadę Virchowa”
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest problemem interdyscyplinarnym, dotyczy pacjentów, którymi opiekują się lekarze różnych specjalności, zabiegowych i niezabiegowych. W Polsce co roku ~56 000 osób zapada na objawową zakrzepicę żył głębokich, a 35 000 doznaje objawowej zatorowości płucnej, która u ~ 30% pacjentów powoduje nagły zgon. Około 60% wszystkich zgonów z powodu zatorowości płucnej dotyczy przypadków nierozpoznanych i nieleczonych. Skuteczne metody zapobiegania i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są obecnie szeroko dostępne. Rozpowszechnieniu i uświadomieniu celowości ich stosowania służy wprowadzenie Światowego Dnia Zakrzepicy i nasza konferencja. Nowe możliwości farmakologicznego i inwazyjnego leczenia stanowią duży postęp w terapii tej choroby. Zaplanowano prezentacje najnowszych doniesień naukowych przez uznanych wykładowców, a także możliwość wymiany myśli i doświadczeń uczestniczących w Konferencji lekarzy.

W imieniu Grupy ds. Hemostazy PTHiT
Przewodnicząca Grupy
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska