Koagulologia

  1. Założenia dotyczące nowej ustawy o zawodzie lekarza przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczące zmian w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego: www.mz.gov.pl
  2. Program szkolenia – Umiejętność KOAGULOLOGIA
  3. Pismo skierowane do Ministerstwa Zdrowia przez Grupę ds. Hemostazy dot. umiejętności KOAGULOLOGIA.  zobacz pismo