Linki

POLSKIE TOWARZYSTWO HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

http://pthit.pl/

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
http://www.ptohd.cm.umk.pl/

 

POLSKA SZKOŁA HEMATOLOGII

http://www.szkolahematologii.pl/sites/hem09/index.php5?o=page&p=0

 

Narodowe Centrum Krwi

http://www.nck.gov.pl

 

ERUOPEAN  HEMATOLOGY ASSOCIATION

http://www.ehaweb.org/

 

AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY

http://www.hematology.org/

 

AMERICAN SOCIETY OF PEDIATRIC HEMATOLOGY/ONCOLOGY

http://www.aspho.org/

 

BRITISH BLOOD TRANSFUSION SOCIETY

http://www.bbts.org.uk/

 

BCSH GUIDELINES

http://www.bcshguidelines.com/

 

BRITISH SOCIETY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION

http://www.bsbmt.org

 

EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION

http://www.ebmt.org/

 

HAEMOPHILIA SOCIETY

http://www.haemophilia.org.uk/

 

NATIONAL HEMOPHILIA FOUNDATION

http://www.hemophilia.org

 

WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA

http://www.wfh.org

 

INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS & HAEMOSTASIS

http://www.isth.org/

 

SOCIETY FOR HEMATOLOGY AND STEM CELLS

http://www.iseh.org

 

PUBMED
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 

BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0007-1048

 

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

http://www.mp.pl/

 

HEMATOLOGIA IHT – CZASOPISMO

http://www.hematologia.viamedica.pl/

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
http://www.mz.gov.pl/

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0
 

GTH
http://www.gth-online.org/home/links.php
 
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
http://www.aotm.gov.pl/

 

Amgen Sp. z o.o.

http://www.amgen.pl/

 

ITP village

http://www.itpvillage.com/default.aspx

 

GlaxoSmithKline POLSKA

http://www.gsk.com.pl/

 

Novo Nordisk Sp. z o.o.

http://www.novonordisk.pl

http://www.novonordisk.pl/documents/article_page/document/haemophilia.asp

 

Baxter Polska Sp. z o.o.

http://www.baxter.com.pl/