Stowarzyszenia

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
strona internetowa: http://www.hemofilia.org.pl/
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127,
Skype: bgajewski
e-mail: bogdan.gajewski@gmail.com

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W KATOWICACH

ul. Reymonta 8
40-029 Katowice
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127
strona internetowa: http://www.hemofilia.katowice.pl/
e-mail: hemofilia.katowice@gmail.com

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W POZNANIU

ul. Marcelińska 44 (RCKiK)
60-354 Poznań

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W GDAŃSKU

ul. MAGNOLIOWA, nr 11
80-126 GDAŃSK
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W KALISZU (RCKiK)

ul. Kaszubska 9
62-800 Kalisz
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W KRAKOWIE

ul. Kmietowicza 10
30-092 Kraków
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W SZCZECINIE (RCKiK)

ul. Al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W RZESZOWIE

ul. Strzelnicza 20A lok.2
35-103 Rzeszów
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ WE WROCŁAWIU (RCKiK)

ul. Czerwonego Krzyża 5
50-345 Wrocław
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W ŁODZI

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W OLSZTYNIE (RCKiK)

ul. H. Sawickiej 27
10-247 Olsztyn
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ W LUBLINIE

ul. Sapiehy 2 lok.3
20-092 Lublin
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

PODLASKIE KOŁO TERENOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ

ul. Wyzwolenia 2B
19-100 Mońki
tel. kontaktowy: Bogdan Gajewski 605 180 127

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA WRODZONE SKAZY KRWOTOCZNE

Ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
Adres korespondencyjny: os. Kościuszkowców 1/12
62-020 Swarzędz
strona internetowa: http://www.scwsk.org.pl/
e-mail: stowarzyszenie@scwsk.org.pl