Pomoc doraźna w nagłych zagrożeniach zdrowotnych wynikających z zaburzeń krzepnięcia krwi u chorych na hemofilię

Pomoc doraźna w nagłych zagrożeniach zdrowotnych wynikających z zaburzeń krzepnięcia krwi u chorych na hemofilię
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
prof. dr hab. med. Jerzy Windyga
Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska
Zakład Transfuzjologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
mgr Janusz Zawilski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej

źródło: Na Ratunek. Magazyn Służb Ratujących Życie
naratunek.elamed.pl